educacioiesport@animans.cat

Registre

Ja tens un compte? Inicia sessió

Dades de la mare o el pare

Utilitzades per a poder navegar per l'aplicació de Escola Oberta.

Mínim 8 caràcters

Adreça

Adreça postal

Carrer, número, escala, porta.

Informació bancària

Per a realitzar pagaments d'activitats, acollides, descomptes i abonaments.

Totes les dades seran enregistrades de forma segura